Velkommen til bingselva.no
Startside Møter i BVH Publikasjoner Gamle bilder Bingen

 Startside Grendeskolene Gårder m.m. Tømmerfløting Industri Samferdsel Foreninger

 

 

 

 

  

 
Vi er svært interessert i å få scannet/kopiert flere gamle bilder fra området vårt,  
og vi ønsker at flest mulig kikker i skuffene sine og tar med hva de finner.

 Hilsen BVH-prosjektgruppa
Jon Ola Tobiassen         3278 3056   930 07 902                beritola@hotmail.com
Tom Anders Ingebo       3271 6906    906 94 480                ingebo@online.no
Sidsel Sønju                  3275 9839                                  lesdis@online.no
Marianne Nævra Bakke  3275 6793    901 261 26               
marianne-n.bakke@ovre-eiker.kommune.no
                           
Svein H.Frydenberg        3278 3049    905 05 734              shfryd@gmail.com

Berit Lie                       3278 3008                                   berit30@start.no