Velkommen til bingselva.no
Startside Møter i BVH Publikasjoner Gamle bilder Bingen

 Startside Grendeskolene Gårder m.m. Tømmerfløting Industri Samferdsel Foreninger

 

 

 

 

Her kommer bilder og stoff vedr.
Borge skole, Sønju skole og Bergan skole.
Sønju Skole:

S0NJU SKOLE.
Sønju skole ble bygget i 1887. Det ble foretatt ombygginger i 1907, og i 1912 ble det bygget nytt uthus. Den gamle skolekretsen strakk seg fra Vestbymoen og oppover Eikersiden med elever fra Smedsrud, Svartbekk, Sluten, Steffensetra.

Også de fra Nævra , Sør-Nævra, Svarverud, Brutangen og Hammarplassen gikk til Sønju Skole. Fra gammel tid var det også en del småplasser som i dag kun finnes på gjengrodde stier som hadde sin skolevei til Sønju Skole. Sønju skole fungerte som grendeskole i 77 år, og i 1964 ble også denne skole "offer " for sentraliseringen som ble så moderne på 60- tallet. Da sentraliseringen var et faktum. var det Lærer Underdal som hadde undervisningen ved skolen. Han kom til Bingen i 37, og hadde 25 år å se tilbake på ved grendeskolen da han flyttet med elevene ned til Skotselv skole høsten 64.