Velkommen til bingselva.no
Startside Møter i BVH Publikasjoner Gamle bilder Bingen

 Startside Grendeskolene Gårder m.m. Tømmerfløting Industri Samferdsel Foreninger

 

 

 

 

 

 

  

 

Brufoss Bruk under flommen i 1960.

 

 

Her kan vi presentere et bilde av Kvenna-saga i full produksjon.  I tillegg til personen i forkant viser originalbildet 
flere personer ved siden av tømmerstokkene. En lastebil uten lass sees på venstre side. 
Det er imponerende å se de høye plankestablene. I bakgrunnen ligger de gamle bygningene i Kvenna.
Vi vil gjerne vite når bildet er tatt. Bildet tilhører Berit Lie.

 

 


Her et gammelt håndtegnet kart over Bingen. Vi merker oss årstallet 1662.
Vi hører gjerne fra de som måtte ha flere opplysninger om kartet.


Bingen meieri. Helt til høyre skimter vi bygget der torv-riveren var plassert.
Torva ble tatt opp på myra øst for Nævra og tørket der. På en spesiell maskin ble den tørre torva revet til torvstrø.
(Originalfoto fra  Liv Stensrud)


Parti fra Steinsrudbrua. Helt til høyre O.K. Jellums butikk. 
I 1887 startet Antoni Røgeberg landhandelen. Johan Stensrud drev butikken i 1905-1927. 
Alf Sønju drev i årene 1927-1936. O.K.Jellum, sammen med kona Liv, drev butikken fra 1936 - fram til opphør først på 1990-tallet.

Parti av Bingen 1947. Sett fra Bentesplassen.  Foto fra Ella Fosnæs.

Fra Kinnes:  Jenta foran på bildet er Mary Fekjan. Helt til høyre med hvitt forklede står Marit (Kronseth) Ødegård. Ellers sees Berit, Marte, Alvhild.
Vi tar med takk i mot mer informasjon om personene på bildet.
 Foto fra Ella Fosnæs.

 

Parti fra Bingen 1947. Tatt fra Thorudåsen. Er det bygningen til torvriveren vi ser nord for Meieriet? Foto fra Ella Fosnæs.

 

Holtefjell sanatorium.jpg (196332 byte)

Holtefjell Sanatorium

 

    Hassel Jernverk             Hans Stensrud
Bingen kapell Karsten Watnaas