Velkommen til bingselva.no
Startside Møter i BVH Publikasjoner Gamle bilder Bingen

 Startside Grendeskolene Gårder m.m. Tømmerfløting Industri Samferdsel Foreninger

 

 

 

 

 

Bingen Kvinneforening 100 år
Bingen Kvinneforening kan som en av de eldste foreningene i bygda feire 100 års jubileum i år.
Det var i 1908 noen kvinner møtte opp på Sønju skole for å danne en forening.
Formålet var å få reist et kapell i bygda. Etter 16 års virke startet byggingen av kapellet. Bygdefolket bidro med tømmer og dugnadstimer.
Gjennom årene har den aktiv foreningen samlet inn betydelige summer som er gått til vedlikehold og utsmykning av Bingen kapell. Andre lag og foreninger har og blitt tilgodesett fra foreningens kasse. 

Menighetsrådet gjorde stas på ”100 åringen” med en jubileumsgudstjeneste  i Bingen kapell sist søndag.  Bondekvinnelaget overrakte en blomst til foreningen. 
I hele jubileumsåret vil det stå en utstilling i kapellet. Den viser bl.a. den første alterduken fra 1924, samt en dåpskjole som foreningen overtok etter husmorlaget i Bingen. Vi kan og se den store kaffekjelen som ble brukt i mange år.
Det arbeides for tiden med et hefte som skal være ferdig i løpet jubileumsåret.
For flere opplysninger kontakt Kjersti Nævra.


Klikk på bildene nedenfor, så blir de større.

 Kjersti Nævra på talerstolen.JPG (902359 byte)  wpe1.jpg (27818 byte)  Martha og Kristian Thorud.JPG (814834 byte) P1010166.JPG (852068 byte)
1) Kjersti Nævra, foreningens leder. 2) Duk til blomstersøyle sydd av Anna Sønju. 3) Martha Thorud, medlem i nærmere 60 år - og Kristian Thorud. 4) Glimt fra forsamlingen.

Litt historie fra Bingen skytterlag 
Etter samtale med dagens leder i Bingen skytterlag, Håvard Sønju, 
ble det gitt klarsignal til å legge ut en del skannede sider fra lagets gamle dokumenter.
Bøkene overleveres lagets leder i nærmeste framtid.
På denne siden vil vi etter hvert legge ut tekst og bilder som forteller om foreninger, klubber m.m.
Vi hører gjerne fra deg om du kan bidra med noe stoff.